Spotkanie ze "Śnieżką"

W dniach 5 i 6 maja 2015 r. klasy I, II i III monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z opiekunami p. Ewą Wiśniewską, Szymonem Węgrzynowiczem, Michałem Zarzeckim i Januszem Balunem uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem firmy „Śnieżka”, która zajmuje się produkcją różnych farb marki MAGNAT.

Na pierwszym spotkaniu młodzież obejrzała prezentację multimedialną, zapoznając się z historią powstania firmy oraz z procesem technologicznym produkcji różnych marek farb.

Drugi dzień spotkania poświęcony był praktycznemu pokazowi wykorzystania farb marki MAGNAT oraz różnym technikom wykonywania powłok malarskich. Uczniowie mieli okazję prześledzić kolejne etapy wykonania różnych powłok malarskich, a po ich wykonaniu, ocenić jakość oraz efekt estetyczny wykonanej powłoki. W trakcie pokazu uczniowie zadawali dużo pytań na temat stosowania różnych technik malowania, używania różnych narzędzi oraz składu używanych farb marki MAGNAT.