Roztrzygniecie IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Z miłości do niepodległej Ojczyzny - życie i działalność gen. W. Andersa (1892-1970)"

Pamiętamy o żołnierzach 2 Korpusu Polskiego i dowódcy generale Władysławie Andersie. Dnia 16 mają 2024 r z okazji 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino i w 54. rocznicę śmierci Władysława Andersa w Centrum Kształcenia Zawodowego ZST w Białymstoku odbyło się roztrzygniecie IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Z miłości do niepodległej Ojczyzny - życie i działalność gen. W. Andersa (1892-1970)". Konkurs organizowany przez ZST im. Gen. Władysława Andersa pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeum Pamięci Sybiru i Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku. Na konkurs nadesłano ponad 120 prac że szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. podlaskiego. Z naszej szkoły wysłaliśmy 5 prac, w tym 4 pracę plastyczne i 1 prezentację multimedialną. Prace naszych uczniów z Technikum Nr 1 im.2 Korpusu Polskiego otrzymały nagrodę główną Grand Prix oraz II miejsce.
Marta Sadowska - nagroda główna, kat. prezentacja multimedialna
Maciej Stogłów - II miejsce, kat.praca plastyczna
Opiekunowie Jadwiga Motuk i Jacek Bednarczyk.
Wielkie gratulacje!!!