Konferencja posumowująca projekty "As z Technikum" i "Dziś uczeń - jutro pracownik"

Dziś 12 czerwca 2015 r. w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego odbyła konferencja podsumowująca i kończąca projekty „As z Technikum” i „Dziś Uczeń Jutro Pracownik”.
Oba projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX.   – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2. – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem głównym obydwu projektów było:

Podniesienie atrakcyjności i skuteczności szkolnictwa zawodowego w kontekście rozwoju możliwości edukacyjnych i wymagań rynku pracy.

Projekt „As z Technikum” realizowany jest od 01.10. 2012 r. do 30.06. 2015r.
Wartość projektu: 1 427 998, 05 PLN
Beneficjentami projektu: są uczniowie Technikum Nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, 96 uczennic i uczniów klas: technik budownictwa, technik mechatronik, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.
Działania projektowe: zajęcia ze specjalizacji zawodowej, zajęcia dodatkowe dla uczniów z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, fizyki i biologii, wyjazdy edukacyjne dla uczniów na targi branżowe i do zakładów pracy, obozy naukowe dla uczniów, kształtowanie kompetencji kluczowych, staże w zakładach pracy.

Projekt „Dziś uczeń jutro pracownik” realizowany jest od 10.05. 2013 r. do 30.06.2015r.
Wartość projektu: 1 766 190 PLN
Beneficjentami projektu: są uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, 146 uczniów i uczennic kształcących się w zawodach: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik pojazdów samochodowych,  kucharz, sprzedawca.

Działania projektowe: zajęcia dodatkowe z języka angielskiego zawodowego, z doradztwa zawodowego, z prowadzenia działalności gospodarczej, staże zawodowe, wyjazdy na targi branżowe i do zakładów pracy, szkolenia i kursy poszerzające kompetencje zawodowe oraz zajęcia wg programu nauczania o budowie modułowej.

Zapraszam do fotorelacji z konferencji.

Tekst: Agnieszka Milanowska