Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

Dziś 11.09 odbyło się w ACE Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej. Udział wzięli pan Dyrektor Grzegorz Augusewicz, pani w-ce Dyrektor Urszula Maksimowska, nauczyciele: panie Anna Grochowska i Ilona Lubomska, pan Jacek Bednarczyk oraz uczniowie: N.Polak, O.Matyskieło, A.Wasilewski, D.Sobotko, M.Skorupa, K. Polakowski, D. Hadzhuk, N.Podhajska. Z zaciekawieniem wysłuchano fragmentów powieści i obejrzano inscenizację dwóch scen z utworu. Całość przedsięwzięcia przygotowały p. E. Chodacz, A. Grochowska i A. Prawdzik.