Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/23

Dnia 23 czerwca 2023 r. zebraliśmy się w auli Centrum, aby wspólnie podsumować obecny rok nauki i pracy. Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Pan Grzegorz Augusewicz powitał licznie zgromadzonych na uroczystości gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Gośćmi honorowymi byli: Pan Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Szkiłądź Wicestarosta Augustowski, Pani Bożenna Kondracka Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Augustowie, Pan Wiesław Mursztyn Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Augustowie, Pan Marek Grabowski Przewodniczący Rady Rodziców, Pani Karolina Popowska Przedstawiciel firmy British American Tabaco, Pani Kinga Muczyńska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.
Pan Dyrektor podsumował obecny rok szkolny, zwracając uwagę na bardzo dobre wyniki uczniów naszej szkoły w nauce, sporcie, różnorodnych konkursach, inicjatywach społecznych na gruncie lokalnym, ale również ogólnopolskim. Jesteśmy ogromnie dumni z sukcesów naszych uczniów, którzy pod kierunkiem nauczycieli realizują swoje pasje i rozwijają talenty. Pan Dyrektor wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców wręczyli świadectwa z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów i wyróżnili tych, którzy angażowali się w pracę na rzecz szkoły oraz reprezentowali ACE na różnorodnych konkursach i olimpiadach. W efekcie za wyniki w nauce wyróżnionych zostało łącznie 63 uczniów Technikum Nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1. Ponadto wyróżniono kilkoro uczniów, którzy uzyskali 100 % frekwencję. Pan poseł Jarosław Zieliński oraz p. Jadwiga Motuk wręczyli nagrody uczniom reprezentującym szkołę w konkursach o tematyce historycznej.
Gratulujemy wszystkim uczniom promocji do następnej klasy, doceniamy Wasz wysiłek, dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i wspieranie swoich dzieci w rozwoju i edukacji. W dniu dzisiejszym w sposób szczególny gratulujemy uczniom klas III Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1, którzy kończą swą 3 – letnią przygodę w zdobywaniu wiedzy zawodowej. Z życzeniami samych sukcesów w budowaniu przyszłej drogi życiowej żegnamy się z Wami. Dziękujemy nauczycielom, pracownikom obsługi i tym wszystkim którzy zaangażowani byli w troskę o dobro i bezpieczeństwo naszych podopiecznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.
Tekst: Urszula Maksimowska
Zdjęcia: Amelia Tankiewicz