Dni Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Augustowskim w ACE

Tegoroczne Dni Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie obfitowały w szereg atrakcji. W dniach 8-9 czerwca 2022 r. na zaproszenie Dyrekcji do ACE przybyli przedstawiciele: Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stacji Ratownictwa Medycznego w Białymstoku, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Augustowie, Straży Granicznej, KRUS oddz. w Augustowie oraz Środowiskowego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie. Dni Profilaktyki i Bezpieczeństwa rozpoczęły się od prelekcji pracownika PSS-E na temat profilaktyki chorób odkleszczowych oraz bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych. Następnie panie psychoterapeutki uwrażliwiły młodzież na problem zachowań depresyjnych i sposobów radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Kolejny dzień to czas aktywności na świeżym powietrzu i zapoznania się z ofertami poszczególnych służb dbających na co dzień o bezpieczeństwo. Na placu przed szkołą ustawili się wszyscy zaproszeni goście, by zaprezentować młodzieży bezpieczne zachowania w praktyce. Uczniowie chętnie korzystali z możliwości obejrzenia pojazdów służ ratowniczych, mierzyli stroje, autogogle, dokonywali pomiaru składu ciała, ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy na specjalistycznych manekinach. Specjaliści odpowiadali na pytania uczniów, rozdawali ulotki , poradniki, gadżety. Największą atrakcją tegorocznych Dni Bezpieczeństwa w ACE był pokaz tresury psów oraz zatrzymania niebezpiecznego napastnika. Gromkimi brawami nagrodzono działania policyjnych psów, które wykorzystuje się w pracy Policji na wiele sposobów, wykrywanie narkotyków, obezwładnianie napastnika , itp. Celem akcji była szeroko pojmowana profilaktyka, kształtowanie i wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań, dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo w szkole i poza nią, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych. Uczniowie oraz nauczycielom ACE bardzo spodobała się to nietypowa lekcja bezpieczeństwa. Liczymy na powtórzenie akcji w przyszłości.