Etap szkolny XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniu 9-10 marca 2022 r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, w formie online, odbył się etap szkolny XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.


Brało w nim udział 15 osób:
Bućko Martyna III hg, Julia Chilicka III hg, Klaudia Putyńska III hg, Kamila Milczarska III hg, Julia Lewoc III hg, Natalia Kondracka III hg, Szymon Kozłowski III bg, Mateusz Ćwikliński III bg ,Bartosz Tokarzewski III bg, Damian Kamiński III bg, Łukasz Basiński III ifb, Rafał Kotarski II ifb, Filipowicz Zuzanna III hd, Otylia Wasiulewska III hd, Narolewska Julia III hd.

W wyniku eliminacji szkolnych największą ilość punktów zdobyły następujące osoby:
1) Bućko Martyna III hg
2) Chilicka Julia III hg
3) Kozłowski Szymon III bg

Osoby te zakwalifikowały się na etap diecezjalny konkursu, w formie online. Etap diecezjalny odbędzie się 21 kwietnia 2022r.                                                     

Opiekę nad konkursem sprawował katecheta Wiesław Sulewski.

Dziękujemy uczniom za udział w etapie szkolnym konkursu.

Powodzenia!!!