Nasze święto

14 października 2021 o godzinie 11.00 zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz przedstawiciele rodziców i uczniów spotkali się w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w celu uczczenia swojego święta - Dnia Edukacji Narodowej. W Polsce ta data upamiętnia rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, która została powołana przez Sejm Rozbiorowy w 1773 roku na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Jej najważniejszym zadaniem było wówczas przeprowadzenie reformy systemu edukacji, który miał zastąpić system szkolnictwa stworzony przez zlikwidowany zakon jezuitów.

Podkreślenie znaczenia edukacji w przeszłości, ale głównie dostrzeżenie roli pedagogów i stojących przed nimi wyzwań we współczesnym świecie wielokrotnie wybrzmiewało tego dnia w wystąpieniach - Starosty Powiatu Augustowskiego Pana Jarosława Szlaszyńskiego, Pani Kierownik Rejonowego Urzędu Pracy Anny Rozmysłowicz, Pana Wojciecha Szostaka - Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów czy Pani Dyrektor Urszuli Maksimowskiej. 

Spotkanie w ACE było okazją do wręczenia stypendiów pięciu uczniom Szkoły Branżowej nr 1 kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy [ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych]. Nagrody te otrzymali oni z rąk Pani Bożenny Kondrackiej – Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz Pana Dariusza Jana Szkiłądzia - Wicestarosty Powiatu Augustowskiego. Pan Starosta Jarosław Szlaszyński pogratulował uczniom i zapowiedział, że od przyszłego roku szkolnego zwiększona zostanie liczba stypendiów za wyniki w nauce, a najlepsi wezmą udział w sponsorowanej wycieczce. Dla uczniów i ich rodziców była to naprawdę podniosła chwila. Podobne emocje towarzyszyły przedstawicielom Rady Pedagogicznej wyróżniającym się w pracy dydaktyczno-wychowawczej, którzy otrzymali tego dnia Nagrodę Dyrektora ACE. Pani Dyrektor doceniła też zaangażowanie i wysiłek pracowników administracji i obsługi.

Po życzeniach przedstawicieli Rady Rodziców - Pani Anny Wilczewskiej i Pana Marka Grabowskiego przyszedł czas na uczniów. Uhonorowali oni swoich wychowawców i nauczycieli świetnym - chwilami wzruszającym, a chwilami skrzącym ironią i dowcipem programem artystycznym przygotowanym przez młodzież z klas IV b i IV hd pod opieką Pań: Anety Orchowskiej i Wioletty Stachurskiej. [ Dekoracje przygotowali uczniowie klasy IV ak.] Ukoronowaniem spotkania było wręczenie "Szkolnych Oskarów". Samorząd Uczniowski wraz z opiekunką Panią Agnieszką Dziądziak zorganizował wybory i w głosowaniu wyłonił zwycięzców w tak prestiżowych kategoriach, jak "nauczyciel z głową w chmurach", "mistrz ciętej riposty", "wszechwiedzący", "oaza spokoju", "zaraźliwy uśmiech", "ikona stylu", czy "złoty biceps". Już sama nominacja daje nauczycielowi szansę na "szkolną nieśmiertelność", dlatego dziękujemy za dostrzeżenie naszych osobowości.

Mimo utrudnień związanych "covidem", i przy zachowaniu dużej ostrożności, uroczystość przypomniała wszystkim stare dobre czasy, kiedy mogliśmy cieszyć sie naszym świętem...

Tekst: Dorota Sikora
Zdjęcia: Jerzy Lech