Eliminacje szkolne w XVII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim

W dniu 01 - 31marca 2021r,w formie online, odbył się ETAP PIERWSZY XVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO, w którym brali udział uczniowie z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

W konkursie brało udział 25 osób:
Martyna Bućko II hg,  Kamila Milczarska II hg, Putyńska Klaudia II hg, Magdalena Bujnowska I hd, Łukasz Basiński II ifb, Wojciech Korenkiewicz II ifb, Rafał Kotarski II ifb,Bujnowska Magdalena I hd, Bejnarowicz Julia I hd, Kukowska Edyta I hd, Barszczewska Natalia I hd, Kotarska Agnieszka I hd, Danilczyk Izabela I hd, Turowski Eryk II mrg, Łada Weronika II g, Zagórska Kinga III h, Kamiński Damian II bg, Janusz Gabriela III aw, Strękowska Izabela III aw, Malinowska Karolina II hd, Poniatowska Oliwia II hd, Wasiulewska Otylia II hd, Skok Aleksandra II hd, Jacewicz Beata II hd, Narolewska Julia II hd.

W wyniku eliminacji szkolnych największą ilość punktów zdobyły następujące osoby:
1) Kotarski Rafał II ifb
2) Basiński Łukasz  II ifb
3) Korenkiewicz Wojciech II ifb
4) Kamiński Damian II bg
5) Strekowska Izabela III aw
6) Milczarska Kamila II hg
7) Bućko Martyna II hg

Osoby te zakwalifikowały się na etap drugi konkursu, w formie online. Etap ten odbędzie się w kwietniu 2021r.                                                                
Opiekę nad konkursem sprawował katecheta Wiesław Sulewski.  
Dziękujemy uczniom za udział w etapie pierwszym konkursu.
                                               
                                                                                   Powodzenia!!!