ETAP SZKOLNY XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ

W dniu 15 -17września 2020r,w formie online, odbył się etap szkolny XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.

Brało w nim udział 21 osób:
Adrian Połubiński IV ifa, Paulina Zielepucha IV ifa, Julia Chilicka II hg, Agnieszka Ostrokołowicz II hg, Martyna Bućko II hg, Klaudia Putyńska II hg, Kamila Milczarska II hg, Julia Lewoc II hg, Natalia Kondracka II hg, Magdalena Bujnowska I hd, Mateusz Ćwikliński II bg, Łukasz Basiński II ifb, Wojciech Korenkiewicz II ifb, Rafał Kotarski II ifb, Aleksander Baranowski IIg, Aleksandra Olszewska III ak, Katarzyna Chrulska III ak, Emil Łaskowski IVg, Julia Ostapowicz IVg, Patrycja Sieńko IVg, Weronika Karbowska IVg.

W wyniku eliminacji szkolnych największą ilość punktów zdobyły następujące osoby:

  1. Milczarska Kamila II hg
  2. Basiński Łukasz II ifb
  3. Chrulska Katarzyna III ak

Osoby te zakwalifikowały się na etap diecezjalny konkursu, w formie online . Etap diecezjalny odbędzie się 29 września 2020r.

Komisja egzaminacyjna w składzie :Ks .Emil Raczkowski, Zbigniew Citko, Wiesław Sulewski

Opiekę nad konkursem sprawował katecheta Wiesław Sulewski.

Dziękujemy uczniom za udział w etapie szkolnym konkursu.

                                                                                   Powodzenia!!!  

Wiesław Sulewski

konkurs