SPRZĄTANIE ŚWIATA

18 września 2020 r. uczniowie ACE wraz z opiekunami po raz kolejny wzięli udział w ogólnoświatowej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA. Młodzież z wielkim zaangażowaniem zabrała się za zbieranie odpadów do kolorowych worków. W efekcie udało się posprzątać las w okolicy szkoły oraz wzdłuż ścieżki na dzielnicę Lipowiec, gdzie klasy III ak i III h zakończyły udaną akcję ogniskiem, zorganizowanym przez Nadleśnictwo Augustów (patrona klasy III technik architektury krajobrazu).

Dziękujemy przedstawicielom Nadleśnictwa oraz dla Urzędu Miasta Augustów za udostępnienie worków i rękawiczek.

Tekst: Klaudia Kwiecień