IV edycja Konkursu "Wybieram Wybory" 2020

Dnia 25 lutego 2020 roku odbył się szkolny etap IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Został on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.
Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego - propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Szóstka uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego: Paulina Czajka, Weronika Leszczyńska, Agnieszka Sadowska, Paulina Zielepucha, Kamil Nikiforow i Tomasz Świerbutowski, wzięła udział w etapie szkolnym IV edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Wybieram wybory”. Pani Wicedyrektor Jolanta Sowól w obecności Przedstawiciela Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach powitała uczniów piszących etap szkolny konkursu i życzyła uzyskania jak najlepszych wyników. Uczniowie mieli 40 minut na rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań. Trzymamy kciuki, czekając na informacje
o wynikach etapu szkolnego konkursu z Delegatury Biura Wyborczego w Suwałkach.
Tekst i zdjęcia: Pani Jadwiga Motuk