Konkurs nakrywania stołów o tematyce - tradycje świąt Bożego Narodzenia

W dniu 06.12. 2019 r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym uczniowie różnych szkół wzięli udział w konkursie nakrywania stołów o tematyce - tradycje świąt Bożego Narodzenia
w różnych krajach.
Udział wzięli uczniowie z :
  - Zespołu Szkół nr 4 z Suwałk
  - Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania Im. 11 Listopada w Puńsku
  - Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie
  - Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.
Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie nakrywali stoły do świątecznych dań oraz prezentowali charakterystyczne zwyczaje bożonarodzeniowe wybranych krajów.
Odświętnie nakryte stoły konkursowe i prezentacje oceniło jury w składzie Pan Marcin Budynek – restaurator, właściciel Tawerny „Fisza” w Augustowie, Kierownik restauracji Firmy Logos w Augustowie - Pani Celina Cieślukowska oraz Przedstawicielka Firmy Sodexo przy British American Tabaco – Kierownik gastronomii – Pani Anna Wilczewska.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęły uczennice: Khrystyna Yavdoshnyak i Julia Jurkojć z klasy trzeciej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, Drugie miejsce zdobyły uczennice z Zespołu Szkół nr 4 z Suwałk, trzecie miejsce przypadło uczennicom z Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania Im. 11 Listopada w Puńsku. Pozostali uczestnicy konkursu zdobyli wyróżnienia. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody – upominki, dyplomy, a opiekunowie podziękowania.
Sponsorami tej edukacyjnej imprezy byli restauratorzy ww firm, a w szczególności Pan Marcin Budynek, Firma Sodexo i Starostwo Powiatowe w Augustowie, za pośrednictwem Dyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Tekst: Alicja Zyskowska
Zdjęcia: Sebastian Czajkowski