"Zdrowe ACE"

Międzyszkolne rozgrywki siatkówki, turniej sportowy na wesoło oraz zumba - to był bardzo aktywny dzień!
Augustowskie Centrum Edukacyjne od wielu lat promuje i wspiera aktywność prozdrowotną i sportową uczniów, nauczycieli i pracowników szkół i placówek powiatu augustowskiego. W ramach akcji „Zdrowe ACE” w dniu 26.11.19r. przeprowadzono Turniej Sportowy Szkół Ponadpodstawowych, zajęcia fitness i turniej siatkarski. Działaniom szkoły towarzyszyła obecność pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie. Panie z PSSE przygotowały stanowisko, na którym prowadzono dystrybucję materiałów dotyczących profilaktyki zachowań ryzykownych. Rozdawano ulotki na temat wirusa HCV, ze wskazaniem miejsc gdzie można poddać się bezpłatnym badaniom diagnostycznym. Przy stanowisku wszyscy uczestnicy akcji mieli okazję skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz z alkogogli symulujących stan nietrzeźwości.
W wymienione działania zaangażowana była cała społeczność szkolna, a część uczniów i nauczycieli bezpośrednio wzięła w nich udział. Dochód z przeprowadzonych akcji został przeznaczony na wsparcie i pomoc uczniom ACE będących w trudnej sytuacji losowej lub materialnej.
Tekst: Maria Wielgat
Zdjęcia: Sebastian Czajkowski