Szkolna edycja XI Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego GEO- PLANETA

W dniu 26 listopada 2019r. odbyła się szkolna edycja XI Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego GEO- PLANETA. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Wiedzy i Kultury Regionalnej Pokolenie-Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2020r.
W konkursie tym wzięli udział następujący uczniowie Technikum Augustowskiego Centrum Edukacyjnego:

Włodarczyk Krzysztof, Grabowski Mateusz, Budynek Maksymilian ,Karpiński Patryk, Tomaszewski Mateusz ,Milczarska Kamila, Lewoc Julia, Putyńska Klaudia, Supińska Ewelina, Biedulewicz Aleksandra, Moczkowski Kamil, Zyskowska Klaudia, Krawczuk Kacper, Błyszczek Marta, Wilczewska Julia. Uczniów do konkursu przygotowała P.Iwona Węgrzynowicz.

Konkurs został przeprowadzony w formie testu oraz zwięzłej części opisowej z zakresu znajomości geografii Polski i świata. Start w tym konkursie dostarczył naszym uczniom rozrywki umysłowej, był sprawdzianem ich wiedzy i umiejętności(również posługiwania się mapą),a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębiania wiedzy z zakresu geografii regionu, Polski i świata.

Tekst i zdjęcia: Iwona Węgrzynowicz