Uczniowie ACE laureatami Powiatowego Konkursu "Tożsamość Polaka"

4 listopada br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Grzegorza Piramowicza odbyła się VIII edycja Powiatowego Konkursu "Tożsamość Polaka" pod patronatem Starosty Powiatu Augustowskiego. Z przyjemnością wysłuchaliśmy werdyktu Jury, które przyznało 3 miejsce uczennicy klasy 3hd Patrycji Kamińskiej za wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. Mazowsze oraz 2 miejsce uczniowi klasy 4 ak Igorowi Robakowskiemu za wiersz Józefa Łobodowskiego pt. Na własną śmierć.
Serdecznie gratuluję. Uczniów przygotowywała do konkursu D. Sikora.