"Spotkanie z literaturą"

W ubiegłym tygodniu (7 listopada) mieliśmy okazję spotkać się z panią dr Marią Makaruk - adiunktem Instytutu Literatury Polskiej, czyli Katedry Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W interesujący sposób przybliżyła młodzieży problematykę "Wesela" St. Wyspiańskiego oraz nawiązała do teatralnych realizacji "Dziadów" A. Mickiewicza. Ponadto zwróciła uwagę na historię inscenizacji dramatu romantycznego. Mogliśmy prześledzić zmiany w postrzeganiu treści dramatu w trakcie jego analizy przez reżysera, którym był m.in. St. Wyspiański. Po wykładzie słuchacze mieli możliwość indywidualnego spotkania z prelegentką. Takie spotkanie na pewno postanie w pamięci młodzieży i nauczycieli.