Wystawa prac uczestników Powiatowego Konkursu Historyczno – Plastycznego ,,Niepodległość”

Celem Konkursu Historyczno-Plastycznego ,,Niepodległość” jest uczczenie 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, propagowanie i pogłębianie wiedzy historycznej o Polsce, jej bohaterach, dziedzictwie kulturowym oraz kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości i tożsamości narodowej. Organizatorem konkursu jest Augustowskie Centrum Edukacyjne i Hufiec Pracy 10-6 w Augustowie. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Augustowskiego.

W Konkursie ,,Niepodległość” wzięło udział 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z powiatu augustowskiego.
Dnia 7 listopada 2019 roku Jury konkursu, w składzie:
pan Dyrektor ACE Grzegorz Augusewicz - Przewodniczący Komisji,
pan Komendant Hufca Pracy w Augustowie Adam Siedlecki - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
pani Klaudia Kwiecień, pan Jacek Nejfeld oraz pan Jacek Bednarczyk
dokonało oceny prac wykonanych na konkurs. Po zliczeniu punktów Komisja przyznała:
IV miejsce – Natalii Bernatowicz, uczennicy klasy Igg
III miejsce – Beacie Awramik, uczennicy z klasy II h
II miejsce – Dominice Stankiewicz, uczennicy z kasy III aw, Hufiec Pracy
I miejsce – Monice Szyperskiej, uczennicy z klasy IV ak.
Komisja przyznała wyróżnienia: Sarze Ruggiero (klasa IV ak),
Beacie Waszczuk (klasa I awg, Hufiec Pracy),
Patrycji Maksimczyk (klasa II b) i Patrykowi Karpińskiemu (klasa II b).

Wszystkim wykonawcom prac Komisja przyznała dyplomy za udział w konkursie. Prace można zobaczyć na wystawie (przy auli) w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.
Gratulujemy!
Tekst: Jadwiga Motuk