Szkolimy się

19-20 paździrenika nauczycielki z ACE uczestniczyły w prestiżowej konferencji #EDUinnowacje w Mońkach. Jak wspominają, było to niezwykle spotkanie z ludźmi pełnymi pasjii do szkolnictwa oraz okazja do zapoznania się z nowoczesną technologią, którą można wykorzystywać na zajęciach z młodzieżą. Uczestniczki już od poniedziałku chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz nabytymi umiejętnościami z innymi pracownikami
Tekst i zdjęcia: Klaudia Kwiecień