Dzień Bezpieczeństwa i Profilaktyki

31 maja 2019 r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie po raz kolejny obchodzono Dni Bezpieczeństwa i Profilaktyki. Tym razem uczniowie spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Augustowie post. Kingą Muczyńską, Maciejem Kowalewskim i Aresem- psem służbowym oraz prezesem augustowskiej drużyny WOPR Markiem Opolskim.

Podczas spotkania prezes WOPR- u zapoznał uczniów z zasadami bezpiecznego odpoczynku nad wodą i korzystania z kąpieli wodnych, zwrócił szczególną uwagę na skutki lekceważenia podstawowych zasad obowiązujących na wodzie. Przypominał też, by absolutnie nie wsiadać do łodzi czy motorówki po wypiciu alkoholu.

Druga część spotkania była poświęcona bezpieczeństwu oraz zasadom prawidłowego i bezpiecznego zachowania się w czasie letniego wypoczynku oraz odpowiedzialność karnej nieletnich. Funkcjonariuszka zwróciła uwagę, że niektóre zachowania uczniów mające na celu zaimponowanie grupie, mogą okazać się czynem karalnym. Nieco dłużej zatrzymała się nad tematem narkotyków i dopalaczy, przypomniała młodzieży, że w polskim prawie wszystko co związane jest z narkotykami (posiadanie, zażywanie, sprzedawanie) jest nielegalne. Ogromne zainteresowanie wzbudził Ares- pies służbowy.

Po zakończeniu prelekcji uczniowie mogli skorzystać z możliwości zadawania pytań. I jak się okazało było ich bardzo dużo. Młodzież pytała nie tylko o nurtujące sprawy związane z tematyką zajęć, ale także o pracę w policji, czy szkolenie psów policyjnych.

Tekst: Maria Wielgat

Fotografie: Jakub Klepacki