XXIII Finał Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

W dniach 28 - 30 marca br odbył się XXIII krajowy finał Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Do olimpiady zakwalifikowali się najlepsi uczniowie z całej Polski - z 10 okręgów. Nasz okręg, a równocześnie naszą szkołę reprezentowała uczennica Monika Kamińska z klasy IV kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Dzielnie zmagała się z zadaniami z dziedziny chemii, biologii i technologii gastronomicznej uzyskując tytuł finalisty .
Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zaś współorganizatorem Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.
Gratulujemy !!!

Tekst: V. Puzio