Sukces uczniów naszej szkoły w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS

W dniu 23 października 2018 r w Augustowskim Centrum Edukacyjnym już po raz kolejny odbyły się eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS. Konkurs zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie we współpracy z Wojewódzką Stacją Epidemiologiczną w Białymstoku. Celem przeprowadzenia olimpiady było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. Pan dyrektor Grzegorz Augusewicz powitał gości i życzył powodzenia wszystkim uczestnikom.

W eliminacjach wzięła udział młodzież z dwóch szkół ponadgimnazjalnych powiatu augustowskiego: II LO
i ACE. Uczestnicy rozwiązywali test złożony z 29 pytań zamkniętych i 2 otwartych. Zgodnie z regulaminem który można było uzyskać 35 punktów. Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie, po sprawdzeniu testu wyłoniła laureatów:
I miejsce Patryk Skorupa z klasy IIIg 31punktów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
o drugim i trzecim miejscu zadecydowała ustna dogrywka,
II miejsce Emil Hermaniuk z klasy IVg 29 punktów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

III miejsce Wioleta Lewoc z klasy IIIak 29 punktów Technikum Architektury Krajobrazu

Organizatorzy zwrócili uwagę na bardzo wysoki poziom wiedzy uczestników. Pan dyrektor Grzegorz Augusewicz podziękował wszystkim uczniom za udział oraz nauczycielom za przygotowanie.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na szczeblu wojewódzkim.

Kilka faktów o HIV:
-Nie można się zakazić wirusem HIV przez podanie ręki, korzystanie ze wspólnych naczyń, a także pływanie w tym samym basenie, korzystanie ze wspólnej ubikacji, pocałunek itp. Powodem tego jest prosty fakt, że wirus HIV nie może długo istnieć poza organizmem człowieka, gdyż niszczy go ciepło, wysychanie, mydło, woda, detergenty oraz wiele innych zewnętrznych czynników.
- Jeżeli ktoś wie o swoim zakażeniu i podejmie leczenie antyretrowirusowe, może żyć do późnej starości, a jakość jego życia wcale nie musi ulec diametralnej zmianie.
-Jeżeli kobieta wie o swoim zakażeniu i podjęła leczenie antyretrowirusowe, może urodzić zdrowe dziecko.
- Nie można się zakazić od ukąszenia komara. HIV to ludzki wirus upośledzenia odporności, niezdolny do rozwoju w organizmie komara czy innego owada, w którym nie ma możliwości namnażania się m.in.  z powodu braku u bezkręgowców odpowiednich do tego celu komórek.

Tekst: E. Wierzbicka i M.Wielgat