Obchody Światowego Dnia Drzewa w ACE

„Dopiero gdy padnie ostatnie drzewo,

Dopiero gdy ostatnia rzeka zostanie zatruta,

Dopiero gdy złapią ostatnią rybę,

Dopiero wtedy okaże się, że pieniędzy nie da się jeść.”

Proroctwo plemienia Indian Cree

Drzewa mają kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi. Są głównym producentem tlenui substancji organicznych. Drzewa i krzewy stanowią najważniejszy składnik lasów, tworząc środowisko życia dla innych roślin i większości zwierząt. Od początku dziejów ludzie sadzą je i wykorzystują do najróżniejszych celów. Pożytków płynących dla człowieka ze współistnienia z drzewami jest tak wiele, że niezmiernie trudno wyobrazić sobie życie człowieka bez tego – towarzyszącego mu wiernie od zarania dziejów – wielkiego, milczącego PRZYJACIELA.

10 października jest ustanowiony Światowym Dniem Drzewa. Uczniowie klas I i III TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, pod przewodnictwem nauczycielek – pani Elżbiety Wierzbickiej i Klaudii Zaskowskiej, podjęli szereg inicjatyw, aby ten dzień był wyjątkowy. Dzięki starannie wykonanej planszy informacyjnej i tabliczkom zawieszonym na drzewach, cała społeczność Augustowskiego Centrum Edukacyjnego mogła poznać ciekawostki na ich temat i dowiedzieć się, jaki wpływ mają wybrane gatunki na nasze zdrowie. Na głównym korytarzu szkoły stanęło drzewko ACE, przybrane jesiennymi listkami z podpisami uczniów i pracowników szkoły. Najważniejszym punktem obchodów było sadzenie drzew, podarowanych przez Nadleśnictwo Augustów, w ramach patronatu kierunku technik architektury krajobrazu. Brzozy zwyczajne – nasz rodzimy gatunek flory, przywiózł i zaprezentował przedstawiciel Nadleśnictwa, st. spec. ds. edukacji leśnej społeczeństwa, pan Karol Chodkiewicz. Dyrektor ACE - pan Grzegorz Augusewicz, po krótkim wprowadzeniu młodzieży w istotę sadzenia drzew, przystąpił, wraz z Wicedyrektor - panią Anną Rozmysłowicz - do umieszczenia brzózki w przygotowanym dla niej dołku. Uczniowie klas I i III ak równie sprawnie udzielali się w zazielenienie terenu naszej szkoły. Nie zabrakło im kreatywności w nazwaniu swoich drzewek.

Choć dla uczniów obu klas umiejętność sadzenia i pielęgnacji roślin stanowią podstawowe prace na zajęciach praktycznych, podczas Światowego Dnia Drzewa nabrały one wyjątkowego znaczenia.

Jeszcze raz dziękuję, w imieniu całej społeczności ACE, Nadleśnictwu Augustów za włączenie się do tej szlachetnej inicjatywy.

 

Test: Klaudia Zaskowska

Fotografie: Jakub Klepacki