Odwiedziny absolewnta p. Wojciecha Świć

29 maja naszą szkołę odwiedził pan Wojciech Świć, absolwent z roku 2000, klasa trw (technolog robót wykończeniowych), wychowawca Jan Ambrożewicz. Obecnie pan Wojciech mieszka w Chicago. Wciąż interesuje się historią, którą zainspirował go pan Jacek Bednarczyk. Pan Wojciech należy do Stowarzyszenia Historycznego Armii Polskiej w Chicago od 2003 r. Grupa ta kultywuje tradycje 12 Pułku Ułanów Podolskiech, który należał do 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Nasz gość miał okazję porozmawiać z Dyrektorem, kadrą nauczycielską oraz obejrzeć mury swojej dawnej szkoły. Przy okazji wykonaliśmy kilka pamiątkowych fotografii. Dla zainteresowanych podajemy link na stronę stowarzyszenia: http://www.12pulkulanow.com/.