OBCHODY ŚWIĘTA SZKOŁY

25 maja 2018 r. W Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyły się uroczystości upamiętniające patrona szkoły - Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie.

Z tej okazji zrealizowaliśmy kilka przedsięwzięć mających na celu przypomnienie wydarzeń sprzed 74 lat, kiedy to armia gen. Władysława Andersa brała udział w zdobyciu słynnego wzgórza Monte Cassino.

Mieliśmy okazję obejrzeć montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. „ Czy widzisz te gruzy na szczycie? „ – słowami tej słynnej pieśni rozpoczął się występ naszej młodzieży. Scenki odgrywane przez młodych adeptów sceny, pieśni, recytacje – to wszystko przypominało nam jak wielką i ważną wartością jest umiłowanie wolności. Części artystyczną przygotowały wraz z uczniami p. Anita Drozdowska i p. Urszula Maksimowska. Na koniec występu zostały ogłoszone wyniki konkursu historycznego.

Nasza szkoła tradycyjnie organizowała konkurs historyczny dotyczący gen. Władysława Andersa i 2 Korpusu Polskiego. Wzięło w nim udział 7 uczniów z Technikum Nr 1 w ACE, 2 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie i 2 uczniów z Zespołu Szkół im. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Komisja konkursowa wydała następujący werdykt :

I miejsce – Marek Kondracki z II LO w Augustowie

II miejsce - Michał Krajewski z II LO w Augustowie

III miejsce - Mateusz Czarkowski z ZS im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

IV miejsce -   Adrian Połubiński z Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie

Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w obchodach Święta Szkoły należą się podziękowania. Młodzież po raz kolejny udowodniła, że nie zapomina o ludziach, którzy zginęli na polach walki i potrafi zachować w pamięci historię naszych rodaków.

„Przejdą lata i wieki przeminą.

Pozostaną ślady dawnych dni

I wszystkie maki na Monte Cassino

Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.”

Tekst: U. Maksimowska