Spotkanie ze specjalistkę z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku

18 kwietnia uczniowie klasy II technik architektury krajobrazu gościli na lekcjach specjalistkę z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku - mgr inż. Urszulę Zimnoch. W części teoretycznej pani Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa przedstawiła młodzieży charakter funkcjonowania swojego zakładu pracy oraz wskazała potrzebę i przebieg badania gleb. Uczniowie mieli również okazję przypomnieć sobie składniki występujące w podłożu, które w znaczny sposób wpływają na wzrost, kwitnienie i owocowanie roślin. Spotkanie zakończyliśmy wykorzystaniem zdobytej wiedzy w praktyce. W odpowiedni sposób pozyskaliśmy próby glebowe z terenu przed założeniem trawnika. Zostało oczekiwanie na wyniki analizy próbek i zalecenia nawozowe. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy pani Urszuli za przybycie i podzielenie się z nami częścią ogromnej wiedzy, którą młodzież będzie miała okazję nie raz wykorzystać.
Klaudia Zaskowska