"Rozpoznawanie i zapobieganie wybranym zagrożeniom i niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży"

W czwartek, 12.04.2018r. w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego odbyła się konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie "Rozpoznawanie i zapobieganie wybranym zagrożeniom i niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży".