XX Targi Szkół Wyższych

Augustowskie Centrum Edukacyjne oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Młodzieżowe Centrum Kariery w Augustowie zorganizowały 20 kwietnia 2018r. w auli ACE XX TARGI SZKÓŁ WYŻSZYCH – REGIONALNE TARGI KARIERY I PRACY 2018 oraz towarzyszącą im konferencję pt. „Dialog edukacji z pracodawcami w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia i doradztwa zawodowego”.

Zorganizowane Targi są wydarzeniem cyklicznym. Tegoroczna edycja odbył się po raz dwudziesty. Zgodnie z planem w wydarzeniu wzięło udział osiemnaście uczelni i szkół wyższych z regionu oraz całego kraju, w tym przedstawiciele pracodawców z lokalnego rynku pracy. Od lat Targi cieszą się wielkim zainteresowaniem odbiorców, i tak jak w ubiegłych latach uczestniczyło w nich około 1500 uczniów, w tym ok. 400 maturzystów z regionu.

Celem Targów było stworzenie możliwości prezentacji ofert edukacyjnych szkół wyższych tegorocznym maturzystom z regionu oraz propozycji szkoleniowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ofert pracy, a także ułatwienie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

Towarzysząca Targom konferencja służyła wzmocnieniu współpracy szkół kształcących w zawodach z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego oraz dążeniu do sprostania oczekiwaniom pracodawców wobec absolwenta w zawodzie. Konferencja była skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół realizujących kształcenie zawodowe oraz do doradców zawodowych.

Targi były objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Konferencja została objęta honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Przedsięwzięcie było objęte patronatem medialnym Polskiego Radia Białystok.

Tekst: Krystyna Osakowicz – koordynator organizacji targów i konferencji

Fotorelacja: Natalia Turowska i Jakub Klepacki