„LITERATURA DRUGIEGO OBIEGU” WYKŁAD PROF. ALINY KOWALCZYKOWEJ

Dnia 16 marca 2018r. w progi Augustowskiego Centrum Edukacyjnego zawitała po raz kolejny znawczyni literatury Alina Kowalczykowa – profesor historii literatury polskiej, autorka licznych publikacji naukowych, miedzy innymi romantyzmu i literatury współczesnej. Tak zacnego gościa powitał Dyrektor ACE Grzegorz Augusewicz, nauczyciele poloniści: Ilona Lubomska, Dorota Sikora, Anita Drozdowska, Urszula Maksimowska oraz uczniowie klas maturalnych.

Prof. Alina Kowalczykowa jest członkiem Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, PENClubu oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Oprócz prac naukowych jest również autorką podręczników szkolnych do języka polskiego. W kwietniu tego roku Uniwersytet w Białymstoku nada prof. Alinie Kowalczykowej zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa. Jest to honorowe wyróżnienie nadawane przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.

Profesor przygotowała ciekawy wykład – „Literatura drugiego obiegu”. Jest to nazwa rozprowadzanych nieoficjalnie tekstów wydawanych poza cenzurą w latach 1976-89. Urozmaiceniem wykładu były przywiezione przez autorkę oryginalne materiały: rękopisy, broszury, przepustki, wiersze, pieśni. Profesor nakreśliła specyfikę stanu wojennego, sytuację polskich organizacji opozycyjnych oraz swój wkład w kolportaż nielegalnej literatury. Na szczególną uwagę zasługuje sposób prowadzenia wykładu, ogromna wiedza połączona z pasją, wrażliwością, a przede wszystkim umiejętność rozmowy z młodym pokoleniem.

Wykład wzbudził zainteresowanie młodzieży. Była to ciekawa podróż w historię literatury polskiej. To kolejna inicjatywa ACE , mająca na celu uatrakcyjnienie zajęć, tym razem lekcji z języka polskiego.

 Szczególnie interesujące były informacje na temat wydawnictw podziemnych.

Tekst: U. Maksimowska