XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej pod hasłem: "Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka"

W Augustowskim Centrum Edukacyjnym, w dniu 29. listopada 2017r. odbył się etap szkolny XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: "Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka". W etapie tym brało udział 16 osób: Romanowski Marcin III h, Bartoszewicz Marzena IV ah, Karbowska Agnieszka IV ah, Pietrulińska Katarzyna IV ah, Galicka Izabela IV ah, Wysocka Monika IV ah, Palczewska Karolina IV ah, Wikarski Daniel III hd, Wikarska Sylwia III hd, Bronakowska Weronika III hd, Szyperek Ludwika Daria III hd, Karbowska Weronika I g, Yavdoshnyak Khrystyna I g, Kozioł Natalia Joanna I g, Ostapowicz Julia I g, Łaskowski Emil I g. W wyniku przeprowadzonych eliminacji szkolnych do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się trzy osoby: Romanowski Marcin z klasy III h (I miejsce), Marzena Bartoszewicz z klasy IV ah (II miejsce) oraz Karbowska Agnieszka z klasy IV ah (III miejsce). Etap diecezjalny odbędzie się w dniu 7 marca 2018 r. w Ełku .Opiekę nad konkursem sprawował p. Wiesław Sulewski.

Życzymy dobrych wyników w dalszym etapie olimpiady.
Szczęść Boże!
Powodzenia.

Tekst: Wiesław Sulewski