Jubileusz 50-lecia w Augustowskim Centrum Edukacyjnym

20 października 2017r. odbyły się w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie obchody półwiecza istnienia szkoły:

-Zespołu Szkół Zawodowych (1967-1981),

-Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych (1981-2002),                          

- Augustowskiego Centrum Edukacyjnego (od 2002 r.).

Gospodarzem uroczystości był dyrektor ACE Grzegorz Augusewicz, który powitał znamienitych gości.

Komitet Honorowy sprawowali: Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego, JE ks. Bp Jerzy Mazur SVD Biskup Ełcki, członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz wieloletni dyrektor szkoły Bogdan Dyjuk, Starosta powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński, JE ks. Abp Marek Zalewski Nuncjusz Apostolski w Zimbabwe, prof. Jan Sienkiewicz Ojciec Chrzestny Sztandaru Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Jubileusz został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i patronatem medialnym Polskiego Radia Białystok.

Tak znamienity jubileusz był okazją do spotkania absolwentów, nauczycieli, przedstawicieli władz, przedstawicieli Cechu i przyjaciół szkoły... W auli zasiedli również obecni uczniowie ACE. Ogółem w obchodach wzięło udział około 800 osób. Najliczniej przybyli absolwenci rocznik – 1971, 1973 i 1997. Wśród nich znalazł się jeden z pierwszych absolwentów tzw. „budowlanki” – prof. Michał Bołtryk.

Msza Święta w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej pod przewodnictwem JE ks. Bp Jerzego Mazura z udziałem nauczycieli ACE. Pierwsze Czytanie - pani Agnieszka Dziądziak.


Poświęcenie odnowionego sztandaru ACE.

Główna uroczystość rozpoczęła się o godz. 11:00 w auli ACE, wystąpieniem dyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Grzegorza Augusewicza, który przywitał zaproszonych gości. Uroczystość prowadzili nauczyciele ACE pani Klaudia Zaskowska i pan Zbigniew Huszcza. 

Serdeczne słowa i wyrazy pamięci uczestnicy jubileuszu usłyszeli także pośrednio – z listu nadesłanego od ks. abp. Marka Zalewskiego.

Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, które przeprowadził Dyrektor Szkoły. Na koniec części oficjalnej chór odśpiewał „Marsz 2 Korpusu”, obecnie hymn Technikum Nr 1: ”To my żołnierze 2 Korpusu....”.

 

Szkolne Koło Teatralne „Anonimowi Amatorzy”, pod opieką pani Doroty Sikory, w spektaklu p.t. „Wspomnień czar…” przedstawiło pół wieku dziejów szkoły. Sentymentalne przedstawienie zrobiło szczególnie duże wrażenie na zgromadzonych absolwentach, którzy z uśmiechem na twarzach i z łezką w oku przypominali sobie lekcje, szkolne potańcówki czy pierwszy taniec Balu Maturzysty.

Wręczanie przez pana Jarosława Szlaszyńskiego Nagród Starosty dla dwóch nauczycieli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego - pani Ilonie Lubomskiej oraz panu Jarosławowi Gryc.

Wyrazy uznania oraz życzenia kolejnych sukcesów edukacyjnych Dyrekcja oraz Kadra Pedagogiczna otrzymała również od przedstawicieli władz, współpracujących placówek, zakładów pracy oraz innych szkół.

Na koniec uroczystości pan Dyrektor zaprosił wszystkich uczestników jubileuszu na słodką niespodziankę, którą okazał się tort z emblematem 50-lecia szkoły.


Po części oficjalnej obchodów jubileuszu odbyły się spotkania absolwentów z nauczycielami. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali materiały promocyjne z nową monografią szkoły. Byli uczniowie skorzystali z możliwości, aby jeszcze raz przejść korytarzami swojego technikum i usiąść w szkolnej ławce. Pozostali goście również mieli okazję do refleksji i wspomnień, które wywoływały przygotowane na tę okoliczność monografia, stare kroniki szkolne i klasowe oraz czarno-białe fotografie.

  


Uwieńczeniem tego wyjątkowego dnia był bal, na którym absolwenci i nauczycieli bawi się do białego rana...

Dyrekcja oraz Komitet Organizacyjny Jubileuszu z satysfakcją przyjmowali wyrazy uznania i życzenia powodzenia w kolejnych latach funkcjonowania Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.