XLI edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół CKP i CKU im. Stanisława Staszica w Miętnem odbyły się okręgowe eliminacje XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. OWiUR to prestiżowa olimpiada o długiej tradycji, o krajowym zasięgu, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tegorocznych eliminacjach okręgowych wzięło udział 192 uczniów. Naszą szkołę reprezentowały cztery osoby: Sylwia Galicka i Justyna Zapolska - uczennice klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych, Monika Kamińska z klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Bartosz Łaniewski z klasy III technik architektury krajobrazu. Uczniowie ACE startowali w trzech z siedmiu blokach tematycznych: technologia żywności, gastronomia i architektura krajobrazu.
Uczestnicy Olimpiady mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w konfrontacji z uczniami z innych szkół. Finaliści i laureaci są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Ponadto laureaci po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do złożenia dokumentów na wybrane uczelnie bez przechodzenia postępowania rekrutacyjnego, ponieważ nagrodą są indeksy prestiżowych uczelni w Polsce. Najlepszym wynikiem wśród naszych reprezentantów może pochwalić się Justyna Zapolska, która już 2 czerwca uda się na eliminacje centralne do Lublina. Gratulacje!

Tekst: Klaudia Zaskowska

Źródło zdjęć:www.owiur.pl/