Finał Dyktanda Językowego

Finał konkursu organizowanego przez Szkołę Językową LetT’s TALK –DYKTANDO JĘZYKOWE odbył się 25 kwietnia. Nasi uczniowi zajęli dobre nagrodzone miejsca:

Marcin Litwinow II g – III miejsce

Dominik Gryczko III k/bw -IV miejsce

Klaudia Kniaźewska II h – V miejsce.

Gratulujemy !!!