XIX Targi Szkół Wyższych Regionalne Targi Kariery i Pracy 2017

21 kwietnia 2017 r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbyły się XIX TARGOW SZKÓŁ WYŻSZYCH – REGIONALNYCH TARGÓW KARIERY I PRACY 2017. Organizatorami wydarzenia były trzy instytucje: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Augustowskie Centrum Edukacyjnym w Augustowie oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Augustowie. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach przygotowało towarzyszącą targom konferencję pt. „Dialog edukacji z pracodawcami w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego”, która służyła wzmocnieniu współpracy szkół kształcących w zawodach z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego oraz poszukiwaniu rozwiązań wpływających na angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Celem Targów było stworzenie możliwości prezentacji ofert edukacyjnych szkół wyższych tegorocznym maturzystom z regionu oraz propozycji szkoleniowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ofert pracy, a także ułatwienie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

W trakcie konferencji przy udziale prelegentów reprezentujących różne środowiska związane z edukacją zawodową poruszono wiele tematów dotyczących szkolnictwa zawodowego. Pan Bogdan Dyjuk (członek Zarządu Województwa Podlaskiego i wieloletni Dyrektor Augustowskiego Centrum Augustowskiego) omówił „Rozwój regionalny a kompetencje pracowników w województwie podlaskim”. Pani Anna Bąkiewicz (specjalista główny w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN) przedstawiła między innymi zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r. Pani Anna Mitros (z-ca Dyrektora ds. personalnych i organizacji Producenta Mebli Metalowych w Suwałkach – Malow) podzieliła się z uczestnikami konferencji (z punktu widzenia pracodawcy) oceną poziomu przygotowania uczniów i absolwentów szkół zawodowych do realizacji zadań na stanowisku pracy. Pani Lidia Hańczuk (wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie) wskazała na jakie formy współpracy z pracodawcami powinni zwrócić uwagę doradcy zawodowi. Pani Grażyna Citko (Dyrektor Szkoły Policealnej nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku) przedstawiła swoje uwagi i spostrzeżenia na temat współpracy swojej szkoły z pracodawcami w zakresie kształcenia praktycznego uczniów i słuchaczy.

W konferencji wzięło udział ponad 40 uczestników, wśród których byli dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach, doradcy zawodowi, pracodawcy i instytucje pośredniczące w poszukiwaniu pracy.

W Targach wzięło udział 17 uczelni i szkół wyższych z regionu oraz całego kraju, a także przedstawiciele kilkunastu pracodawców z lokalnego rynku pracy. Tegoroczne Targi odwiedziło około 1000 osób (nauczyciele, uczniowie – w tym maturzyści z różnych szkół z regionu oraz osoby poszukujące pracy).

Targi i towarzysząca im konferencja objęte były Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało Radio5.

Serdecznie dziękuję Dyrekcji i nauczycielom, którzy byli zaangażowani w organizację tego wydarzenia.

Dziękuję uczniom klasy II technik budownictwa, którzy wspomagali technicznie przeprowadzenie Targów.

Nasze wspólne działania przełożyły się na sukces Centrum.

Krystyna Osakowicz
Koordynator Targów