Rejestracja potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych w ACE

Po raz trzeci w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie odbyła się rejestracja potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Akcja poprzedzona była krótką prelekcją na temat transplantacji, a także sposobów pobierania szpiku. Prelekcję przygotowała zastępca dyrektora ds. opieki zdrowotnej lek med. Wioletta Tomaszycka-Bednarczyk.

Patronat honorowy nad całością objął Starosta Augustowski i Burmistrz Miasta Augustowa. Pan Wojciech Walulik rozpoczynając oficjalnie Dzień Dawcy Szpiku zwrócił uwagę na rangę przedsięwzięcia oraz na fakt, że wśród  ludzi istnieje duże zainteresowanie pomaganiem innym. 

Możemy pochwalić się, że podczas akcji organizowanych przez naszą szkołę do bazy Fundacji DKMS dołączyło około 1200 potencjalnych dawców!

Dziękujemy za wsparcie Właścicielom Restauracji Ogródek Pod Jabłoniami oraz p. Alicji Zyskowskiej za przygotowanie poczęstunku dla naszych uroczych wolontariuszek :)

Serdecznie dzię­kujemy wszystkim, którzy do nas zawi­tali.

Tekst: Maria Wielgat