Podsumowanie wyjazdu edukacyjnego w ramach VIII edycji projektu „Śladami Bohaterów – Byłem w Katyniu”

Dnia 20 października 2016 roku w Instytucie Pamięci Narodowej w Białymstoku odbyło się podsumowanie wyjazdu edukacyjnego w ramach VIII edycji projektu „Śladami Bohaterów – Byłem w Katyniu”. Każda z 13 szkół biorących udział w projekcie miała za zadanie przygotować prezentacje multimedialną lub film poświęcony Wielkim Bohaterom, szklakiem których podążaliśmy w dniach 12-16 września 2016 roku: szlakiem bojowym 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka oraz miejscami walk 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego (Belgia, Holandia, Niemcy).

Uczennice ze szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Augustowskiego: Katarzyna Kulik z Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym i Oliwia Waluś z II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie przygotowały film pt. ,,Walczyli o wolną i niepodległą Polskę”. Było nam bardzo miło prezentować film na dużym ekranie w sali konferencyjnej IPN w Białymstoku, jeszcze z jednego powodu. Wśród zaproszonych gości był Starosta Augustowski – pan Jarosław Szlaszyński. Podziękowaliśmy Panu Staroście za ufundowanie naszego wyjazdu ,,Śladami Bohaterów” i zaprosiliśmy na posumowanie Powiatowe projektu do ACE.

Po prezentacji wszystkich szkół w imieniu augustowskich placówek Pani Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Barbara Koronkiewicz złożyła na ręce pana kierownika wyjazdu Jarosława Wasilewskiego (pracownika IPN) podziękowanie za organizację tak patriotycznego wyjazdu. Oliwia Waluś odczytała wiersz ucznia Technikum Nr 1im. 2 Korpusu Polskiego Roberta Woronieckiego ,,Pamięć Bohaterom”. W podziękowaniu za organizacje wyjazdu młodzież wręczyła panu Jarkowi Wasilewskiemu pamiątkowe grupowe zdjęcie z Bredy.

Tekst: Jadwiga Motuk