Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

15 marca 2016 roku we wszystkich miastach wojewódzkich, w naszym województwie podlaskim w Białymstoku w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się III edycja etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” jest ogólnopolskim, cyklicznym konkursem wiedzy historycznej skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem głównym przedsięwzięcia jest budowanie tożsamości narodowej poprzez podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski, a także rozbudzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania do poznawania genezy oraz przebiegu przemian demokratycznych w kraju. Organizator: Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku.

Dnia 25 listopada 2015 roku odbył się etap szkolny Olimpiady Solidarności. III edycja konkursu raz kolejny udowodniła, że wśród młodzieży ponadgimnazjalnej jest duże zainteresowanie najnowszą historią kraju. Do konkursu zgłosiło się prawie pół tysiąca szkół, a w eliminacjach szkolnych wzięło udział około 3000 tysięcy uczniów. To pokazuje, że młodzież chce poznawać historię lat 1970-1990. Najwięcej szkół zgłosiło się z województwa mazowieckiego (55), najmniej zaś z województwa podlaskiego (12).

W etapie szkolnym w ACE uczestniczyło 11 uczniów z klas III Technikum nr 1. Najlepiej napisali test i uzyskali wymagane 35% uczniowie z klasy III if: Rafał Tarasiewicz i Janusz Kondracki, którzy reprezentowali szkołę w eliminacjach wojewódzkich. Podczas etapu wojewódzkiego uczniowie rozwiązywali   test składający się z różnorodnych zadań. Nasi uczniowie, godnie reprezentowali szkołę, nie udało im się wejść do trójki finałowej, ale zdobyta wiedza przyczyni się do lepszego zrozumienia historii najnowszej.

Tekst: Jadwiga Motuk