Stypendia i odznaczenia dla najlepszych

W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W województwie podlaskim stypendia przyznano 120 uczniom szkół umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wszyscy stypendyści uzyskali najwyższą w danej szkole średnią ocen.

Wicewojewoda podlaski Wiesław Żyliński oraz Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel wręczyli odznaczenia zasłużonym nauczycielom oraz dyplomy najwybitniejszym stypendystom.

Naszą stypendystką w roku szkolnym 2015/2016 została Dominika Tarasiewicz uczennica czwartej klasy technik budownictwa w Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w ACE. Gratulacje!

Podczas uroczystości wręczono także naszej nauczycielce Pani Agnieszce Milanowskiej Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal KEN za zasługi dla oświaty i wychowania w naszym Centrum

Nagrodzonym - Pani Agnieszce Milanowskiej i Dominice Tarasiewicz gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy wielu kolejnych sukcesów naukowych.