Dzień Godności

21 października przypadają obchody Światowego Dnia Godności – twórcy tego dnia chcieli odkreślić, jak ważne jest poczucie własnej wartości w życiu młodego człowieka.

Nasza szkoła również wsparła tę inicjatywę. W kilku klasach zostały przeprowadzone zajęcia – dyskutowano na temat ogólnie przyjętych zasad godności, dzielono się doświadczeniami w tej kwestii. Uczniowie zostali powiązani niebieskim sznurkiem, aby uświadomić sobie, że wszyscy są od siebie zależni i wszyscy – jeśli jest problem – muszą się zaangażować w jego rozwiązanie.

W projekcie wzięły udział klasy: II bw/k (zajęcia przeprowadziła p. Anna Prawdzik) oraz   I g, Ib, IV mct, Klub Europejski (zajęcia przeprowadziła p. Jadwiga Motuk). Mamy nadzieję, że w następnym roku w odchody Dnia Godności włączą się też inne klasy.