OBÓZ KONDYCYJNO – SZKOLENIOWY

W dniach 16-18 października 2015r. uczennice i uczniowie międzyoddziałowej klasy mundurowej z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego uczestniczyli w obozie kondycyjno – szkoleniowym w Suwałkach. Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy 14. Suwalskim Dywizjonem Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego a Augustowskim Centrum Edukacyjnym oraz uprzejmości szefa dywizjonu ppłk dypl. Waldemara Siedleckiego młodzież naszej szkoły spędziła trzy dni w jednostce wojskowej pod opieką kpt Arkadiusza Kawki, który prowadzi również zajęcia z młodzieżą w ACE.

Uczennice i uczniowie z klasy mundurowej regularnie rano i wieczorem ćwiczyli musztrę, pokonywali na czas tor przeszkód na wojskowym OSF-ie, zapoznawali się z działaniami różnych rodzajów wojsk, uczestniczyli również w szkoleniu samoobrony i walki wręcz. Po zajęciach natomiast młodzież wzmacniała kondycję fizyczną, wylewając „siódme poty” na wojskowej siłowni i sali gimnastycznej, grając między innymi w różne gry zespołowe.

Uczniowie wrócili do domów bardzo zadowoleni i wbrew pozorom, wypoczęci, pomimo niemałego wysiłku fizycznego na zajęciach kondycyjnych. Nie mogą już doczekać się następnego wyjazdu na obóz kondycyjny w przyszłym roku.

Tekst: Dariusz Sieńko
Opiekun międzyoddziałowej klasy mundurowej w ACE