Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o 2 Korpusie Polskim i generale Władysławie Andersie

W dniu 23 maja 2024 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o 2 Korpusie Polskim i generale Władysławie Andersie. Celem konkursu było uczczenie pamięci żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w 80. Rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Nasze Technikum nr 1 nosi imię 2 Korpusu Polskiego. Ponadto celem konkursu jest zainteresowanie historią najnowszą XX wieku, życiem i działalnością wojskową oraz polityczną generała Władysława Andersa oraz krzewienie postaw patriotycznych i pobudzenie aktywności poznawczej młodzieży. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie zostali powitani przez panią wicedyrektor ACE Urszulę Maksimowską, która wyraziła wielką radość z zainteresowania tematyką konkursu przez młodzież. Do konkursu zgłosiło się 22 uczniów z pięciu szkół ponadpodstawowych: ACE w Augustowie (6 uczniów), I LO w Augustowie (5 uczniów), II LO w Augustowie (6 uczniów), ZST im. gen. Prądzyńskiego w Augustowie (2 uczniów) i ZS im gen. Sulika w Dąbrowie Białostockiej
(3 uczniów). Komisja sprawdziła 22 testy wiedzy składających się z 17 pytań zamkniętych i
3 otwartych. Po zliczeniu punktów Komisja przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Michał Kozłowski, II LO Augustów

II miejsce – Dawid Giersztof, ZS Dąbrowa Białostocka

III miejsce –   Nikola Rybałt, II LO Augustów

IV miejsce –   Aleksander Huszcza ACE, Jakub Kirejczyk ZS Dąbrowa Białostocka, Emilia Siłkowska I LO Augustów        

Gratulujemy.

 Składamy wielkie podziękowanie fundatorom nagród:

Instytutowi Pileckiego w Augustowie, Nadleśnictwom: Augustów, Płaska, Szczebra, Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej.