Wyjazd edukacyjny na budowę obwodnicy Sztabina

W poniedziałek 13 maja 2024 uczniowie klasy III technik budownictwa z ACE oraz uczniowie z ZST w Suwałkach uczestniczyli w pierwszym z dwóch wyjazdów edukacyjnych na budowę obwodnicy Sztabina, realizowaną przez firmę BUDIMEX. Podczas wyjazdu uczniowie zapoznali się z technologią wykonania obiektów metodą nasuwu oraz systemem szalunkowym PERI. Dziękujemy panu Dyrektorowi Grzegorzowi Misiakowi za umożliwienie nam wejścia na budowę, panu Kamilowi Banach - specjaliście ds. bhp za organizację wyjazdów edukacyjnych i czuwanie nad naszym bezpieczeństwem. Panu kierownikowi budowy Kamilowi Korzunowi, kierownikowi robót mostowych Piotrowi Pilocowi, kierownikowi robót branżowych Łukaszowi Piątkowskiemu za interesujące wykłady, oprowadzenie nas po budowie, życzliwość i poświęcony czas. Życzymy sprzyjających warunków do realizacji dalszych prac budowlanych.
Tekst i zdjęcia: mgr inż. Iwona Grabowa.