Lekcja online pt. ,,Witold Pilecki. Żołnierz-jeniec-bohater-człowiek"

Uczniowie klasy 2 HD dnia 26 lutego 2024 uczestniczyli w lekcji online pt.,,Witold Pilecki. Żołnierz-jeniec-bohater-człowiek" przygotowanej przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Młodzież poznała szczegółowo dokonania Witolda Pileckiego, w tym mniej znane jak udział w powstaniu warszawskim, pobyt w obozie jenieckim i służbę w 2 Korpusie Polskim. Dziękujemy panu Michałowi z Działu Edukacji i Wystaw CMJW za niezapomnianą lekcję historii.

Tekst i zdjęcia:Jadwiga Motuk