Spotkanie szkoleniowe bibliotekarzy z bibliotek powiatu augustowskiego

26 września 2023 r. w Powiatowym Ośrodku Informacji Naukowej i Zawodowej w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy z bibliotek powiatu augustowskiego zorganizowane we współpracy z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Okręgiem Podlaskim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Po powitaniu gości przez panią wicedyrektor ACE Urszulę Maksimowską i panią Annę Grochowską pani Joanna Trusiuk – kierownik   Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej wprowadziła zgromadzonych bibliotekarzy w tematykę szkolenia i przedstawiła pracowników Książnicy Podlaskiej prowadzących szkolenie.

Pani Marianna Kalinowska-Michno przybliżyła tajniki deskryptorów BN i wyjaśniła, dlaczego są lepsze niż JHP BN; pan dr Sebastian Kochaniec opowiedział o wykorzystaniu gier wideo w bibliotece i ich powiązaniu z literaturą; pan Grzegorz Zys przedstawił prezentację nt. „Jak zbadać efektywność bibliotek publicznych powiatu augustowskiego? Projekt AFBP”.

Spotkanie służyło wymianie informacji, dzieleniu się doświadczeniem oraz planowaniu kolejnych przedsięwzięć.

Tekst: A. Grochowska