ETAP SZKOLNY (etap I) XIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO

W dniu 15 lutego- 15 marca 2032 r, w formie online, odbył się etap szkolny XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.
Brało w nim udział 21 osóby:

Łukasz Basiński IV ifb, Wojciech Korenkiewicz IV ifb, Rafał Kotarski IV ifb, Kotarski Krzysztof IV ifb, Jacewicz Damian IV ifb, Huszcza Aleksander Imc, Narolewska Julia IV hd, Kuklińska Emilia IV hd, Filipowicz Zuzanna IV hd, Malinowska Karolina III hd, Wasiulewska Otylia IV hd ,Filipowicz Zuzanna IV hd, Krahel Oliwia IV g, Chodorowska Karolina IV g, Szkiładż Kinga IV g, Jasińska Julia IV g, Rafalczyk Karolina IV g, Łada Weronika IV g, Trochimowicz Hanna IV g,Kowalewski Piotr IV g, Kowalska Wioletta IV g,

 W wyniku eliminacji szkolnych największą ilość punktów zdobyły następujące osoby:

1) Krahel Oliwia IV g

2) Kowalewski Piotr IV g

3) Korenkiewicz Wojciech IV ifb

 Osoby te zakwalifikowały się do etapu II konkursu. Etap II odbędzie się w formie online w dniach 29 marca-12 kwietnia 2023r.                                                                      

Opiekę nad konkursem sprawował katecheta Wiesław Sulewski.

Dziękujemy uczniom za udział w etapie I- szkolnym konkursu.                                            

Powodzenia!!!