Upamiętnienie 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2023 r. w Augustowie odbyły się uroczystości upamiętniające 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Pod budynek starostwa powiatowego przybyły liczne delegacje, przedstawiciele władz państwowych, zaproszeni goście, w tym młodzież augustowskich szkół wraz z dyrekcją. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele naszej szkoły - Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Pan Grzegorz Augusewicz wraz z pocztem sztandarowym szkoły, nauczycielami historii oraz młodzieżą ACE. Złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową kpt. Stanisława Orechwy – Dowódcy 2 kompanii w Oddziale płk. Konstantego Ramotowskiego. Kontynuacja uroczystości miała miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. Jesteśmy dumni, iż uczeń naszej szkoły Łukasz Basiński z klasy IV technikum otrzymał z rąk Starosty Augustowskiego Pana Jarosława Szlaszyńskiego pamiątkowy dyplom za zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie wiedzy o Powstaniu Styczniowym. Konkurs zorganizowali nauczyciele historii Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, a uczestnikami byli uczniowie augustowskich szkół średnich. Cieszymy się, iż młode pokolenie nie zapomina o ważnych dziejach naszego narodu i chętnie uczestniczy w upamiętnianiu ważnych historycznych wydarzeń.