ETAP DIECEZJALNY XXXIII OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ „Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”

W dniu 12 stycznia 2023 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku, odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej . Organizatorem tegorocznej XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej jest Diecezja Pelplińska. Tematem tegorocznej olimpiady są słowa: ”Bóg jest Miłością objawioną w słowie".

Diecezja Peplińska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2022/2023.

Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: Bóg jest Miłością objawioną w Słowie. Jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.

Celami ogólnymi olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości; z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie oraz z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga.

Na stronie internetowej OTK (www.otk.pl) można znaleźć literaturę potrzebną do przygotowania się na poszczególne etapy tegorocznej Olimpiady. Z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, w etapie diecezjalnym uczestniczyły następujące osoby:

1. Kotarski Krzysztof 4 ifb
2. Basiński Łukasz 4 ifb
3. Narolewska Julia 4 hd

 Opiekę nad uczniami sprawował p. Wiesław Sulewski.

Organizatorem etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej był: Ks. dr Wojciech Kotarski- Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Ełckiej.

Podziękowania i gratulacje.

Szczęść Boże!

Dziękujemy uczniom za wysiłek i trud włożony w przygotowanie się do olimpiady. Życzymy dalszych sukcesów. WIELKIE GRATULACJE.

POWODZENIA!!!

Z Bogiem!!!                                                                          
Katecheta Wiesław Sulewski

Tekst: Wiesław Sulewski