"Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie"

Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie corocznie upamiętnia poświęcenie i przelaną krew żołnierzy 2 Korpusu Polskiego – patrona szkoły. Naszym obowiązkiem jest to, by heroizm polskich żołnierzy nie odchodził w zapomnienie i trwał w pamięci kolejnych pokoleń, zwłaszcza, że w II Korpusie Polskim pod wodzą gen. Władysława Andersa walczyło wielu mieszkańców Augustowszczyzny.

Dnia 18 maja 2015 roku Augustowskie Centrum Edukacyjne w 71 rocznicę zdobycia przez polskich żołnierzy Monte Cassino odbyły się uroczystości upamiętniające ten naznaczony krwią naszych rodaków czas.

W tym roku formą upamiętnienia zasług II Korpusu Polskiego było zorganizowanie dyktanda patriotycznego, z którym zmierzyło się 20 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu augustowskiego. Oprócz tego w Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o 2 Korpusie Polskim i gen. Władysławie Andersie. Celem konkursu było zainteresowanie historią najnowszą XX w., a szczególnie losami żołnierzy 2 Korpusu Polskiego i działalnością gen. Władysława Andersa. Konkurs miał również na celu krzewienie postaw patriotycznych oraz pobudzenie aktywności poznawczej młodzieży.

W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie wyników obu konkursów młodzież wraz z opiekunami udała się do auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w celu obejrzenia akademii przygotowanej przez uczniów naszej szkoły. Ten punkt programu obchodów Dnia Patrona w niewiarygodny sposób przyciągnął uwagę widzów oraz poprzez odpowiednio dobrany montaż słowno-muzyczny wpłynął na emocje widzów. Uczniowie wcielili się w rolę żołnierzy II Korpusu, którzy po trudach wędrówki, zmęczeni ciągłą gotowością do walki, głodni i spragnieni wypowiadają słowa pełne gorzkiej prawdy o losach polskiego żołnierza. Tym razem program akademii wykroczył poza utrwaloną w pamięci bitwę o Monte Cassino. Uczniowie przypomnieli wszystkim zebranym na uroczystości o całym szlaku bojowym żołnierzy generała Andersa. Na ekranie pojawiały się slajdy z mapkami obrazującymi kolejne etapy wędrówki żołnierzy. O ile w świadomości każdego Polaka funkcjonuje obraz bitwy o klasztor na wzgórzu Monte Cassino, to historia tej nieprawdopodobnej Odysei jest stosunkowo mało znana.

„Gdzie są chłopcy z tamtych lat…?” – słowa tejże piosenki rozpoczęły część artystyczną, wprowadzając tym samym klimat zadumy nad młodością, poświęceniem, przemijaniem…W dalszej części uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Tło recytacji stanowiła odpowiednio dobrana oprawa muzyczna, mająca podkreślić dramatyzm sytuacji. W przerwach pomiędzy poszczególnymi wierszami można było zobaczyć krótkie prezentacje multimedialne o tematyce 2 Korpusu Polskiego i działalności generała Andersa. Nie zabrakło również wzruszających piosenek oddających klimat tamtych dni.

Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż uczniom biorącym udział w akademii z okazji Dnia Patrona udało się zbudować wzruszający nastrój, pełen patriotycznej głębi. Zademonstrowali oni całej naszej szkolnej społeczności, iż poświęcenie i krew przelana przez żołnierzy żyje w pamięci kolejnych pokoleń. Udowodnili tym samym, iż młode pokolenie rozumie i docenia znaczenie wydarzeń tak ważnych dla historii Polski.

Szczególne podziękowania należą się uczestnikom akademii, którzy z wielkim profesjonalizmem zaprezentowali się na scenie naszej szkoły. Są to: Adam Buczyłowski, Kuba Tichanow, Oskar Chełmiński, Sylwia Galicka, Martyna Bujnowska, Martyna Petas, Olga Suchocka, Karolina Borkowska, Emilka Kierklo (śpiew). Nad stroną techniczną przedstawienia czuwali: Maciej Klimaszewski, Dawid Łosiński, Kamil Jakucewicz, Marcin Wróblewski. Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy!

Uczniów przygotowywały panie: Dorota Sikora, Anita Drozdowska, Urszula Maksimowska

W słowach, które na koniec uroczystości wygłosiła Pani Dyrektor Krystyna Osakowicz można było wyczuć wzruszenie, ale przede wszystkim radość z faktu, że heroizm dawnych czasów nie odchodzi w zapomnienie. Zachowanie uczniów naszej szkoły, ich sposób przeżywania dawnych, krwawych dni w historii naszego narodu udowadnia, iż młode pokolenie pamięta o podstawowych wartościach, jakimi powinien się kierować każdy Polak.

„Przejdą wieki i lata przeminą…”, ale dzieje 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Andersa i ich heroiczna walka pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Tekst: U. Maksimowska