Zakończenie projektu edukacyjnego ACELERATOR ZAWODOWY

W piątek 22 maja 2015r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu ACELERATOR ZAWODOWY finansowanegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W czasie konferencji zostały zaprezentowane rezultaty projektu Acelerator Zawodowy, którego realizacja odbywała się w okresieod października 2013 do maja 2015 roku.

Głównym celem projektu był wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego Technikum nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie oraz modernizacja procesów zarządzania placówką w ramach jej programu rozwojowego.

Realizacja projektu kompleksowo i trwale wpłynęła na rozwój szkoły i jakość kapitału ludzkiego w powiecie. Dodatkowo dzięki realizacji projektu została rozwinięta współpraca z pracodawcami województwa podlaskiego, co umożliwiło uczniom i uczennicom zdobycie praktycznej, specjalistycznej wiedzy zgodnej z wymaganiami i potrzebami przedsiębiorców, zwiększając przy tym ich szanse do wkroczenia na obecny rynek pracy.

Liczne zajęcia dodatkowe z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych, zajęcia rozwijające zainteresowanie służbami mundurowymi, warsztaty z tematyki energetyki odnawialnej, organizacja płatnych staży zawodowych w przedsiębiorstwach, udział w branżowych wizytach edukacyjnych u pracodawców z powiatu Augustowskiego, wyjazdy na ogólnopolskie targi branżowe, uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach zawodowych oraz zajęcia z doradztwa zawodowego - to efekty trwającego niespełna 2 lata projektu „Acelerator Zawodowy”, skierowanego do uczniów Technikum Nr 1 z Augustoweskieg Centrum Edukacyjnego. Wzięło w nim udział 108 osób kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik informatyk, technik mechatronik, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wypowiedzi uczniów biorących udział w projekcie wyrażają swoje zadowolenie z działań projektowych i podkreślają edukacyjne wartości dzięki różnorodnym zajęciom dodatkowym oferowanym w ramach projektu. Uczestnicy projektu mają nadzieję na udział w podobnym przedsięwzięciu projektowym w przyszłości.

Projektodawcą Aceleratora Zawodowego była Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku. Koordynatorem działań projektowych w Technikum Nr 1 w ACE była Pani Katarzyna Bartoszewicz.