Międzyszkolny konkurs wiedzy o 2 Korpusie Polskim

Dnia 18.05.2015r. w Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o 2 Korpusie Polskim im gen. Władysławie Andersie. Celem konkursu było zainteresowanie historią najnowszą XX w., a szczególnie losami żołnierzy 2 Korpusu Polskiego i działalnością gen. Władysława Andersa. Konkurs miał również na celu krzewienie postaw patriotycznych oraz pobudzenie aktywności poznawczej młodzieży.

W konkursie udział wzięło 17 uczniów z trzech szkół: Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Konkurs rozpoczęła przywitaniem wszystkich uczniów i opiekunów pani dyrektor ACE Krystyna Osakowicz. Życzyła wszystkim powodzenia. Po tak miłym akcencie uczestnicy ochoczo przystąpili do rozwiązywania testu. Test składał się z 20 zróżnicowanych zadań, w tym 15 zamkniętych i 5 otwartych, na rozwiązanie których przeznaczono 20 min. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymał 1 punkt. Konkurs odbywał się w warunkach kontrolowanej samodzielności. W tegorocznej edycji konkursu uczestnik musiał odpowiedzieć m.in. na pytania:

- Wymień jeden tytuł polskiego czasopisma, który wychodził we Włoszech pod egidą 2 Korpusu Polskiego.

- W którym roku Józef Piłsudski udekorował ppłk Władysława Andersa i sztandar 15 Pułku Ułanów Poznańskich Orderem Virtuti Militari?

- W którym roku Władysław Anders ukończył Francuską Wyższą Szkołę Wojenną?

- W którym roku nastąpiło uroczyste otwarcie cmentarza polskiego na Monte Cassino?

Czas oczekiwania na wyniki części pisemnej konkursu finalistom i ich opiekunom umiliła część artystyczna przygotowana przez uczniów ACE na szkolnej auli. Trzech najlepszych laureatów finału międzyszkolnych zmagań otrzymało cenne nagrody rzeczowe, a pozostali upominki. Opiekunowie otrzymali podziękowania za przygotowanie uczniów. Cały konkurs przebiegał w miłej atmosferze.

Zwycięzcami konkursu po wyrównanym poziomie rywalizacji okazali się:

I miejsce – Mariusz Pietrzeniec, I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie

II miejsce – Joanna Piruta, Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

III miejsce – Kamil Uklejewski, Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie

Nad całością konkursu czuwał nauczyciel historii Jacek Bednarczyk.

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom nagród:

  1. Starostwu Powiatowemu w Augustowie, dziękujemy Jarosławowi Szlaszyńskiemu Staroście Powiatu Augustowskiego;
  2. Nadleśnictwu Augustów, dziękujemy Nadleśniczemu Tadeuszowi Wasilewskiemu i Starszemu Specjaliście do Spraw Edukacji Leśnej Romanowi Rogozińskiemu;
  3. Nadleśnictwu Płaska w Żylinach , dziękujemy Nadleśniczemu Leszkowi Skubisowi
  4. Burmistrzowi Miasta Augustów Wojciechowi Walulikowi i Annie Samel pełnomocnikowi burmistrza do spraw promocji;
  5. Augustowskim Placówkom Kultury, dziękujemy Annie Bożenie Jastrzębskiej Dyrektor APK;
  6. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Płaskiej, dziękujemy Wojciechowi Krzywińskiemu zastępcy wójta gm. Płaska i dyr. GOK w Płaskiej.